Ova Sulama Birliği
T.C.

OVA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Karatay/ KONYA

        Ova Sulama Birliği, 08.03.1995 Tarih ve 22221 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6527 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.  19.04.2018 Tarih ve 7139 Sayılı Kanunun 47. Maddesiyle yapılan değişiklikle 6172 Sayılı  Sulama Birlikleri Kanunun 9. Maddesi'nin (2) numaralı paragrafı gereğince Ova Sulama Birliği Başkanlığı'na Mehmet ÜZÜM dört yıl görev yapmak üzere Bakanlık tarafından atanmıştır.
        Ova Sulama Birliği'nin görev alanı, devraldığı sulama tesisinin proje alanı ile sınırlı olup; Konya İli: Çumra İlçesi; Abditolu, Alemdar, Dedemoğlu, Fethiye, Karkın, Küçükköy ve Türkmenkarahüyük Mahalleleri ile Karatay İlçesi; Bakırtolu, Divanlar, Göçü Hayıroğlu, İsmil, Karakaya, Ovakavağı, Sakyatan, Şatır, Tatlıkuyu ve Yarma Mahallelerinden teşekkül eden 18 Adet yerleşim birimini kapsamaktadır. 
        Ova Sulama Birliği'nin merkezi Konya İli, Karatay İlçesi,  Ovakavağı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Aynı zamanda,  Konya İli, Karatay İlçesi Melike Hatun Çarşısında  Konya'da ikamet eden üye çiftçilerimize  hizmet ve ulaşım  kolaylığı sağlamak amacıyla  büro hizmetleri vermektedir. 
        Ova Sulama Birliği'ne tarımsal sulama suyunu temin eden  su kaynakları Beyşehir Gölü, Suğla Merkez Su Depolama Göleti, Apa Barajı ile Bağbaşı Barajı'dır. 
          
 
 
BİLİŞİM OFİS YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ 0.332 236 41 86