Faaliyetler
04-02-2019

Ova Sulama Birliği'nin devraldığı projeli sulama alanı 24.922 hektar olmasına rağmen yıllar itibariyle sulama sahası dışı ile birlikte 50.000 hektarın üstünde tarımsal alan da cazibe sulamaları ile çok çeşitli mahsullerin sulaması yapılmaktadır. Ova Sulama Birliği sulama sahasında; gerek sulama alanı içi gerekse sulama alanı dışı tarımsal alanlarda, üretimi yapılan başlıca bitki çeşitleri; hububat, ayçiçeği, mısır, pancar, yem bitkisi, sebze, mevve, bostan, patates, fasulye, soğan-sarımsak v.b. tarımsal ürünler yetiştirilmektedir. Ova Sulama Birliği'nin, birlik personel teşkilatlanması ile araç ve makine parkı yönünden yapılandırılması tamamlanmıştır. Birlik Başkanı ile birlikte, Birlik Kurumsal Hizmetlerinde İdari ve Mali işler Birimi ile ilgilenen yeterli sayıda memur ile işletme sahasında arazi ve sulama işleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden görevli yeter sayıda kalifiye makine operatörü, kaynakçı ve sulama dağıtım sorumlusu personeli mevcuttur. Ova Sulama Birliği kurulduğu yıllardan bugüne kadar kurumsallaşma yönünde çalışmalar yaparak bütçe açığı vermeden bir sonra ki faaliyet yılına hep devreden bir finans gücüne sahip olmuştur. Hiç bir kurum ya da kişiye borcu yoktur. Birlik faaliyetlerini zamanında yapılan işler ile gereklilik ve doğruluk ilkesi üzerine yürütmektedir.
Sayfa : 1
BİLİŞİM OFİS YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ 0.332 236 41 86